MEERJARENPLAN

De waarde van uw onroerend goed waarborgen of verhogen.

Professioneel onderhoudswerk is een investering om de waarde van uw onroerend goed te waarborgen of te verhogen. Om de kosten van de investering te beperken is een meerjaren onderhoudsplan voor u misschien wel de juiste oplossing. Het aantal opdrachtgevers dat schilderwerk laat uitvoeren volgens een meerjaren onderhoudsplan stijgt in de afgelopen jaren sterk.

In een meerjaren onderhoudsplan, over bijvoorbeeld 10 of 20 jaren, wordt het te verwachten onderhoud van het schilderwerk in beeld gebracht. Door tijdens inspectie- en tussenbeurten de meest onderhoudsgevoelige onderdelen weer in goede conditie terug te brengen is het mogelijk de schilderbeurten beter te spreiden en zo de kosten te beperken. Het voordeel hiervan is dat u als opdrachtgever verzekerd bent van optimaal onderhoud tegen zo laag mogelijke kosten.

Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden van en de besparingen op onderhoud op basis van een meerjaren onderhoudsplan te bespreken.